BMI Calculator
Imperial    Metric
ft in
lbs
Powered by Easy BMI Calculator

Skıll Mıll

Grup veya bireysel ders olarak yapılan skillmill fonkiyonel antreman sınıfına girmektedir. Koşu, yan koşu, itişler ve sıçramalardan oluşan skillmillde kettlebellde kullanılarak kuvvet ve direnç antremanı yapılır.