BMI Calculator
Imperial    Metric
ft in
lbs
Powered by Easy BMI Calculator

Gizem Koral

 Ege üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği
Dokuz eylül üniversitesi pedogojik formasyon
  • Basketbol hakemliği
  • yüzme antrenörlük belgesi
  • leadershıp organızed by asko career ınvıdual and educatıon servıces
  • management skılls development organızed by asko career ınvıdual and educatıon servıces
  • spınnıng
  • crunch
  • mıx
  • pılates
evka 3