BMI Calculator
Imperial    Metric
ft in
lbs
Powered by Easy BMI Calculator

Cangül Karakuş

9 Eylül Üniversitesi
Milli Güreşçi
Türkiye 1'inciliği
Türkiye 2'inciliği
Türkiye 3'üncülüğü
Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası 3'lük
 • Cimnastik Federasyonu Reformer Mat 1. Level  Eğitmenlik Belgesi
 • Seamacademi Reformer Cadillac 1. Level Eğitmenlik Belgesi
 • Pılates Federasyonu Hamile Pılatesi 1. Level Eğitmenlik Belgesi
 • Mihabodytec Eğitmenlik Belgesi
 • 4DPRO Eğitmenlik Belgesi
 • TRX Eğitmenlik Belgesi
 • Güreş Antrenörlük Belgesi
 • Kinesis Eğitmenlik Belgesi
 • Antıgraviti Eğitmenlik Belgesi
 • Pılates Federasyonu Workshop Eğitimi
 • Reformer
 • Pılates
 • Mıx.
 • Crunch
 • Personal Traınıng
Ege Park